City Life

230 × 230 × 94, 6 sjedala 52 mlaznice

230 × 230 × 90, 7 sjedala 62 mlaznice

218 × 218 × 90, 6 sjedala 40 mlaznica

218 × 218 × 90, 5 sjedala 42 mlaznice

218 × 218 × 90, 7 sjedala 40 mlaznica

201 × 153 × 85, 3 sjedala 30 mlaznica

200 × 200 × 90, 6 sjedala 50 mlaznica

200 × 200 × 89, 5 sjedala 42 mlaznice

213 × 160 × 75, 3 sjedala 37 mlaznica