Masažne kade

Za svaku od kada iz ponude moguće je odabrati jedan od 6 različitih upravljačkih sustava: Hydro, Microsilk, E-Plus, E-Drive TOUCH, E-Max TOUCH i E-Multi TOUCH

Sve kade dostupne su i u klasičnoj (Basic) verziji bez masažnog sustava.


Upravljački sustavi - pregled funkcija po modelima

FUNKCIJA/SISTEM UPRAVLJANJA BASIC HYDRO HYDRO+AIR E-PLUS E-DRIVE E-MAX E-MULTI
Kada o o o o o o o
Noseća konstrukcija o o o o o o o
Sifon o o o o o o o
Vodena masaža × o o o o o o
Zračna masaža × × o o o o o
Mehaničko upravljanje × o o × × × ×
Digitalno upravljanje × × × o o o o
Podvodna LED rasvjeta × × × o o o o
Automatsko ispuhavanje cijevi × × × o o o o
Ozonator × × × × o o o
FM radio × × × × × o o
Održavanje temperature vode × × × × × o o
Rubna LED rasvjeta × × × o o o o
7" LCD televizor × × × × × × o
Legenda:
o Oprema je standardno ugrađena
o Opremu je moguće dodatno naručiti
× Opremu ili funkciju nije moguće dodatno naručiti

Dodatna oprema za kade i masažne kade

Kompleti slavina i glava tuša (dostupne su dvije opcije)
  • slavina i glava tuša se postavljaju izravno na zid iznad kupke (obično se pri naručivanju kade slavine postavljaju na zid)
  • odaberite jedan od donjih setova slavina i glava tuša koje nudi proizvođač (u tvornici su montirani na kadu)
TOP