Digitalni tester vode SCUBA II

160,00

Kategorija:

Opis

LOVIBOND Scuba II je novi model digitalnog pooltestera za mjerenje najvažnijih karakteristika (tzv. higijenskih parametara) bazenske vode: slobodnog i ukupnog klora, pH vrijednosti vode, alkaliteta i cijanurne kiseline.

Voda se testira po fotometričkom principu, a rezultat se ispisuje na displayu čime se eliminira pogreška kod očitanja vrijednosti parametra komparacijom boja (metoda koja se koristi kod Pooltestera Cl/pH).

Za mjerenje karakteristika vode, koristi brzotopive reagens tablete. U kompletu s testerom isporučuje se:

20 DPD FREE tableta za mjerenje slobodnog klora
20 pH tableta za mjerenje pH vrijednosti vode
10 DPD TOTAL tableta za mjerenje ukupnog klora
10 STABILIZER tableta za mjerenje cijanurne kiseline vode i
10 ALKALINITY tableta za mjerenje ukupnog alkaliteta vode